Нэвтрэх нууц үг хүлээн авахгүй байгаа мэдүүлэг гарагч нарын анхааралд!

Системд YAHOO цахим шуудангийн хаягаар бүртгэлтэй мэдүүлэг гаргагч нарт нэвтрэх нууц үг очихгүй байгаа тул мэдүүлэг гаргагч та Албан байгууллагын эсвэл GMAIL хаягаа Эрх бүхий албан тушаалтандаа өгч цахим шуудангийн мэдээллээ шинэчлүүлнэ үү! GMAIL үүсгэх заавар

Таны цахим системд бүртгэлтэй албан байгууллагын эсвэл GMAIL хаягаар 20-30 минутын
хугацаанд цахим шуудан очихгүй бол та Spam фолдер-ийг шалгана уу!

Имэйлээ оруулна уу

Имэйл: